O nas

Obecny skład Zarządu wybrany na Walny Zebraniu w dniu 26.01.2018:

Prezes: Rafał Pokora
Z-ca Prezes: Damian Bugajny
Z-ca Prezesa: Mieczysław Mikołajewski
Sekretarz: Marek Kobyłka
Skarbnik: Tomasz Kupczyk
Członek Zarządu: Marek Tarabasz
Członek Zarządu: Konrad Pawlak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Marcin Fingas
Sekretarz: Marek Frontczak
Członek: Czesław Fabiański