Regulamin

14. Cross Maraton Koleżeński im. Adama Mariana Walczaka – 10 lutego 2018 r.

 1. Organizatorem biegu jest Kaliskie Towarzystwo Sportowe Supermaraton Kalisz, e-mail: ktskalisz@tlen.pl.
 2. Bieg odbędzie się 10 lutego 2018 r. Start o godzinie 10.00 w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 18 w Kaliszu. Długość trasy: ok. 42,5 km.
 3. Trasa w większości przebiega po leśnych ścieżkach i składa się z sześciu pętli. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy w dniu biegu w zależności od warunków pogodowych. W związku z koleżeńskim i memoriałowym charakterem biegu, który ma uczcić pamięć naszego nieodżałowanego kolegi, pięściarza, biegacza, triatlonisty Adama Mariana Walczaka, pierwszą część trasy wszyscy uczestnicy przebiegają wspólnie. Start ostry następuje na znak organizatora.
 4. Żeby zostać sklasyfikowanym, każdy uczestnik biegu musi pokonać co najmniej jedną pętlę.
 5. Na trasie przy szkole będzie punkt odżywiania zaopatrzony w ciepłe i zimne napoje.
 6. W 14. Cross Maratonie mogą uczestniczyć osoby, które do 10 lutego 2018 r. ukończą 18 lat.
 7. Wszyscy zawodnicy startujący w 14. Cross Maratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które mieści się w Szkole, w dniu 10 lutego, w godz. 8-9.15. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport służące do kontroli daty urodzenia. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu maratońskim.
 8. Po weryfikacji w Biurze Zawodów, każdy uczestnik Cross Maratonu otrzyma numer startowy.
 9. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na oficjalnej stronie biegu: http://www.supermaraton.kalisz.pl/cross-maraton/index.html do 4 lutego.
 10. Opłata startowa wynosi 60 zł. Opłatę należy wnieść na konto 15 1240 1314 1111 0000 1821 7881 z dopiskiem „CROSS”+ imię i nazwisko do 4 lutego (liczy się czas wpłynięcia pieniędzy na konto).
 11. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki startowej z przodu.
 12. Limit czasowy określa zdrowy rozsądek biegaczy i organizatorów.
 13. W biegu prowadzone są: klasyfikacje – generalna kobiet i mężczyzn.
 14. W związku z koleżeńskim charakterem zawodów, organizator nie przewiduje nagród finansowych. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary lub statuetki, także w kategoriach wiekowych. W zależności od hojności sponsorów wśród uczestników mogą być rozlosowane upominki.
 15. Wszyscy biegacze na mecie otrzymają oryginalne medal.
 16. Po biegu uczestnicy będą mogli odświeżyć się w szkole.
 17. Dyrektor 14. Cross Maratonu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 18. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie dyrektorowi 14. Cross Maratonu.

  Mariusz Kurzajczyk
  Dyrektor 14. Cross Maratonu Koleżeńskiego im. Adama Mariana Walczaka