Składki Członkowskie

W roku 2018 wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich i wynosi 60 zł za cały rok (5 zł/miesiąc).

Składkę należy wpłacać na rachunek bankowy KTS Supermaraton Kalisz nr 47 2490 0005 0000 4500 6062 1137 (Alior Bank) lub w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio do Skarbnika.

Można wpłacać ją w dwóch ratach:

  • do 31. stycznia za I półrocze bieżącego roku;
  • do 31. lipca za II półrocze bieżącego roku.

W 2018 roku z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i swojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych na Naszej stronie oraz oficjalnych serwisach społecznościowych, Wszystkich Członków oraz Sympatyków prosimy o wypełnienie nowej „Deklaracji Członkowskiej”.

Zgodnie z obowiązującym Statutem naszego Towarzystwa, brak opłacania składek członkowskich przez 12 miesięcy skutkuje wykreśleniem z listu Członków reprezentujących KTS Supermaraton Kalisz.

Od 01.07.2018 będzie to bezwzględnie respektowane!

„Deklaracja Członkowska” do pobrania znajduje się tutaj.

Wypełnioną i podpisaną „Deklarację Członkowską” można przekazać jednemu z przedstawicieli Zarządu lub odesłać jej skan na adres email: biuro@supermaraton.kalisz.pl

Jeśli chcesz zostać Członkiem Sympatykiem KTS Supermaraton Kalisz również musisz wypełnić wspomnianą  „Deklarację Członkowską” i odesłać ją do nas.

Pamiętaj, że zgodnie z aktualnie obowiązującym Statutem KTS Supermaraton Kalisz, tylko jako Członek Zwyczajny masz prawo do uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków, zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Towarzystwa oraz oceniania ich działalności. Ponadto Członek Zwyczajny zawsze może liczyć na korzystniejsze warunku udziału w imprezach organizowanych przez KTS Supermaraton Kalisz (zdecydowanie niższe wpisowe) oraz w miarę możliwości finansowych do 100% dofinansowania na realizację rożnego rodzaju inicjatyw podejmowanych przez Zarząd (zakup nowych strojów startowych, wyjazdy grupowe, imprezy integracyjne itp.).

Członek Sympatyk zobowiązany jest do działania na rzecz rozwoju Towarzystwa, dbałość o dobre imię Towarzystwa, wspierania pomocą rzeczową, organizacyjną lub merytoryczną. Ma prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym.